Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:807
Bilmem Ki Sen Beni Ne Zaman Şâd Edeceksin
Hüzzam
Bimen Şen
Bir Selam Vermeden Gelip Geçersin
Hüzzam
Haydar Telhüner
Celle Rabbi Ve Kader ( Hicaz Duâ - Takım )
(Muhtelif )
Ahmet Hatipoğlu
-
Göreydim Meh Cemalin Olur Bana Dünya Malin
Arazbar
Manok AĞA
-
Olup Aşkınla Avare Bulunmaz Derdime Çare
Evcara
Hacı Ârif Bey
-
Solsan Da Sararsan Yine Gül Pembe Bedensin
Hicaz
Mısırlı İbrahim Ef.
-
Kerem Eyle Mestane Kıl
Hüzzam
Medeni Aziz Efendi
-
Ay Doğdu Batmadı Mı
Muhayyer
Sadettin Kaynak
-
Göze Mi Geldim Sen Mi Unuttun
Nihavend
Osman Nihat Akın
-
Bir Günah Ettimse
Suznak
Selanikli Ahmet Ef.
-
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
-
Aksâdeler giyer boylu boyunca
Hüseyni
-
-
Ayşem Ayşem mor menekşem
Karcıgar
-
-
Hasret kavuşturan geliyor
Hüseyni
Sadettin Kaynak
-
Kervanın geçmiyor kardan
Gerdaniye
Zeki Duygulu
-
Müşkül imiş aşıkından ayrılmak
Hicaz
Klarinetçi İbrahim Ef.
-
Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep
Segah
Neveser Kökdeş
-
Gönlümün pembe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
-
Hayâl ufkunda uçan bin bir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
-
Kuş olup uçsam sevgilim diyârına
Segah
Neveser Kökdeş
-
Sevdikçe seni ömrüm artar
Nihavend
Neveser Kökdeş
-
Sevdim seni aşkı anladım
Rast
Neveser Kökdeş
-
Sevmek seni bir suç ise
Rast
Neveser Kökdeş
-
Acem Devri
Acem
Sultan Veled
-
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
Derleyen: Radife Erden
-
Ferayi dir kızın adı ferayi
Nikriz
-
-
Meftûnun Oldum Ey Vech-İ Ahsen
Kürdili Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
A. Mithat Güpgüpoğlu
Gözümde İşvenümâdır Hayâl-İ Bî-Bedeli
Bayatiaraban
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Çok Sürmedi Geçti Tarâb-I Şevk-İ Bahârım
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
A. Râsim Bey
Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zâr Ü Perîşân
Hicaz
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Çâre Bulan Olmadı Bu Yâreye
Hicaz
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Bir Gönlüme Bir Hâl-İ Perîşânıma Baktım
Rast
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Leb-İ Rengînine Bir Gül Konsun
Rast
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Benim Sen Nemsin Ey Dilber
Segah
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım
Suznak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Aman Sâkî Canım Sâkî Doldur Doldur Da Ver
Uşşak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Uşşak
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Kimseler Gelmez Senin Feryâd-I Âteş-Bârına
Uşşak
Şevkî Bey
A. Râsim Bey
Kederden Mi Neden Bilmem
Hicaz
Mehmet Yürü
A. Refik Altınay
Sîneler Aşkınla İnler Dîdeler Mahmûr Olur
Kürdili Hicazkar
Mısır'lı İbrâhim Ef.
A. Refik Altınay
Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam Yine Erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.
A. Refik Altınay
Artık Gelecek Sanma Sakın Geçti O Günler
Acemkürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Bir Sevdâ Geldi Başıma Felek Su Kattı Aşıma
Acemkürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Ey Sevgili Hasretim Sana
Muhayyer Kürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Acem
Hâfız Post
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Kudûmun Rahmet-İ Zevk U Safâdır
Çargah
A.Mahmud Hüdâî Hz.
A.Mahmud Hüdâî Hz.
Başka Bir Âlem Gerektir Gönlümü Seyrân İçin
Hüzzam
Gevherî Osmanoğlu
Abdülazîz Ef.
Bâde-İ Vuslat İçilsin Kâse-İ Fağfurdan
Şedaraban
Fâize Ergin
Abdülbâki Baykara
Bir Âfet-İ Meh-Peyker İle Nüktelerim Var
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
Ahdî
Gönlüme Gir Doğ Güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
Uşşak
Semahat Özdenses
Ahmet Cengizoğlu
Bezm-i meyde murıba bir nağme-i dil-cû kopar
Segah
Rif'at Ef. (Hâfız Molla)
Ahmet Fasih Dede
Anar Ömrünce Gönül Giden Sevgilileri
Uşşak
Şükrü Tunar
Ahmet Kaçar
Gafil Ne Bilir Neşve-İ Pür-Şevk-İ Vegayı
Mahur
İsmail Hakkı Bey
Ahmet Muhtar Paşa
Gül Yüzünde Göreli Zülf-İ Semen-Sây Gönül
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Ahmet Paşa
Seni Çılgın Gibi Sevdim (Ayrılamam)
Hüzzam
Akın Özkan
Akın Özkan
Biliyorsun Bir Zamanlar Seni Ne Çok Seviyordum
Nihavend
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Senden Uzak Günlerim Zindân Oluyor
Rast
Alâeddin Yavaşça
Alâeddin Yavaşça
Zûlmetle Ayrılık Bestesi Yapan (Geceler)
Uşşak
Kemâl Gürses
Ali Haydar Abdullahoğlu
Gönül Aşkınla Gözyaşı Dökmekten Usandı Artık
Rast
Selâhattin İnal
Ali Sarcan
Ey Saki Camında Nedir Bu Esrar
Hüzzam
Mümtaz Doğan
Aşık Dertli
Dök Zülfünü Meydâne Gel
Hisarbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
Âşık Hıfzî
Elâ Gözlerine Kurban Olduğum
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Âşık Ömer
Kız Sen İstanbul'un Neresindensin
Nihavend
Ünal Narçın
Aşık Yener
Dil Mi Var Kim Anda Yoktur Dağ-I Sûzânın Senin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Asım Efendi
Bülbüller sazda güller niyazda
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşk-î-Şeyh Muzaffer Ozak
Bülbüller saz da güller niyaz da
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşkî-Şeyh Muzaffer Ozak
Seninle Tattım Ben Her Mutluluğu
Kürdi
Zekâi Tunca
Aşkın Tuna
Sensiz seni yaşadım seni andım her gece
Muhayyer Kürdi
Selâhattin Altıbaş
Aslan Tunçata
Çoktan Beri Bir Kız Tanırım Ben Sarıyer'de
Rast
Selâhattin İçli
Atıf Kahraman
Batarken Ufukta Bu Akşam Güneş
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Atıf Zühtü
Firkatin Aldı Bütün Neşve-İ Tâb'ım Bu Gece
Hicaz
Bîmen Şen
Avram Naum
Anla Artık Anla Beni Unut Bütün Geçenleri
Nihavend
Yıldırım Gürses
Aydın Ünsal
Arıyı Çiçekte Dalda Sevelim
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış
Kürdilihicazkar
Alâeddin Yavaşça
Azize Tüzen
Bir Yâr Sevdim Etekleri Yeldirme
Nihavend
Avni Anıl
B. Sıtkı Erdoğan
Kara Gözlüm Efkârlanma Gül Gayrı
Rast
Gültekin Çeki
B. Sıtkı Erdoğan
Ayrıldı Gönül Şimdi Yine Bir Tek Eşinden
Nihavend
Zeki Duygulu
Badî Nedim
Derdin Ne İse Saklama Mahrem Olayım Ben
Kürdili Hicazkar
Mehmet Yürü
Badi Nedîm Bey
Esîr-İ Zülfünüm Ey Yüzü Mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Ey Safâ-Yı Ârızından Çeşme-İ Hurşîd Âb
Şedaraban
Tan. İzak Efendi
Bâkî
Aşka Gönül Vermem Aşka İnanmam
Nihavend
Bâki Çallıoğlu
Bâki Çallıoğlu
Açık Bırak Pencereni Örtme Perdeni Bu Gece
Hicaz
Ş. Ayhan Özışık
Balarısı Metin
Düştüm Bir Yol Sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni
Bedri Noyan
O Tebessüm O Tavırlar O Levendâne Hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Bedri Ziyâ Aktuna
Yok Başka Yerin Lûtfu Ne Yazdan (Kalamış)
Nihavend
M. Nûrettin Selçuk
Behçet Kemâl Çağlar
Ne İstedin Ne Verdin Aklında Mı Hesabı
Nihavend
Ziyâ Taşkent
Bekir Mutlu
Bir Gün Bu Ayrılık Biter Diyordun
Rast
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Aylar Geçiyor Sen Bana Hâlâ Geleceksin
Rast
Selâhattin Pınar
Burhan Bey
Bana Aşkı Öğretensin
Hüseyni
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymânede
Hüzzam
Avni Anıl
Câhit Öney
Ne Zaman Başlar Bilinmez
Buselik
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Hiç Tatmadım Böyle Duyguyu
Kürdi
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Cemreler Bir Düşer Rüyâ Hep Aynı Kalır
Kürdili Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Cansın Erol
Güneşin Battığı Yerde Bir Dönülmez Ufka Gittin
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Hüzün Zaman Zaman Deli Dalgalarla Gelir
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Hoş Geldin Gönül Bahçeme Bahar Yüzlüm
Mahur
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Gözlerin Kömür Senin Bakışın Ömür Senin
Hicaz
Avni Anıl
Cemal Atayman
Yüz Sürüben Geldik Sana Yâ Rabbenâ
Hüseyni
Remzi Oktar
Cemâlî
Kayıt 0 ile 100-Top:807