Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benden Ey Ma'şûkam Enzârın Girîzan Olmasın
Makamı:
Ferahnüma
Bestekarı:
H. Sâdettin Arel
Söz Yazarı:
Fâik Ali Ozansoy