Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-Hûn Olurum Yâd-I Cemâlinle Senin Ben
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Mehmet Hafîd Bey