Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtf Eyle Buyur Meclise Eyyâm-I Vefâdır
Makamı:
Acembuselik
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
_