Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşer Mi Şânına Ey Şeh-İ Hûban
Makamı:
Kürdili Hicazkar
Bestekarı:
Hacı Ârif Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey