Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Cân-I Derûnum Seni Bu Cânım Unutmaz
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_