Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gül Hazin Sünbül Perişân Bağ-ı Zârın Şevki Yok
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Rahmi Bey
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem