Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Diller Nice Bir Çâh-I Zenahdânına Düşsün
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_