Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eflâke Çıkarsa Yeridir Her Gece Âhım
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_