Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Hâfız Osman Ef.
Söz Yazarı:
_