Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Safâ-Yı Ârızından Çeşme-İ Hurşîd Âb
Makamı:
Şedaraban
Bestekarı:
Tan. İzak Efendi
Söz Yazarı:
Bâkî