Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sebeb Sensin Gönülde İhtilâle
Makamı:
Şevkefza
Bestekarı:
M. Nâfiz Irmak
Söz Yazarı:
Râtip Aşir/M. N. Irmak