Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aldı Elden Gülşeni Bâd-I Hazan
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Sultan Murat V