Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kamet-İ Mevzunu Kim Bir Mısra'-I Bercestedir
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Sünbülzâde Vehbi