Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
LAVTACI CİVAN (? - 1910)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Asıl adı Zivanis olan ve lâvta çalan Civan Ağa, özellikle köçekçe takımlarının ünlü sazendesidir. Rum asıllı olan Civan Ağa, Zivanis, Andon ve Hristo'nun ağabeyidir. Gözleri çok zayıf gördüğü için "Kör" ve "Âmâ" lakapları ile de anılmıştır. Adına, bazı kaynaklarda Zirvan olarak da rastlanır. Köçekçe takımlarındaki kudreti icrasıyla tanınan Lâvtacı Civan Ağa, hânendeliğinin, yani ses sanatkârlığının yanısıra parlak üslûbuyla da tanınan bir bestekârdır. Çok güzel ve tutulan şarkılar bestelemiştir. Özellikle aranağmesi ile ünlenen nihavend şarkısından (Dil Seni Sevmeyeni...) pek çok sanatçı etkilenip esinlenmiştir. Vasilaki, Tatyos ve kendi kardeşlerine hocalık yapmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Elimizde yirmi civarında eseri vardır. Derin Türk musikisi bilgisi ve Osmanlı zarafeti içerisinde Civan Ağa adı ile unutulmazlar arasına girmiştir.