Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
CÜNEYD ORHON (1926 - 2006)
Fotoğraf
Özgeçmişi
25 Temmuz 1926'da İstanbul'un Çamlıca semtinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının görevli olarak bulunduğu çeşitli Anadolu illeri ve ilçelerinde tamamladı. 1949'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) İç Mimari Bölümü'nü bitirdi. Musıkiye 1946'da Üsküdar Musıki Cemiyeti'nde başladı. Burada Emin Ongan'dan repertuvar, uslup ve genel musıki bilgileri öğrendi. Bir yandan da, Kemal Niyazi Seyhun'dan iki yıl kemençe dersleri aldı. Cüneyd Orhon, 1957'de Müzik Yayınları şefi Cevdet Kozanoğlu'nun daveti üzerine Ankara radyosuna geçti. 1951'den 1985 yılına kadar daha sonra TRT adını alan Türkiye Radyoları'nın bünyesinde kemençe icracısı, İzmir radyosu Türk Müziği Şefi, İstanbul Radyosu Türk Müziği Şubesi şef yardımcısı, İstanbul Radyosu Türk Sanat ve Halk Müziği şubesi müdürü, TRT Müzik Dairesi başkanı, TRT Yönetim Kurulu üyesi, genel müdür özel müşaviri, Araştırma ve İnceleme Kurulu üyesi, Repertuvar Kurulu üyesi, çeşitli jüri ve komisyonlarda üye, stajyer icracılara eğiticilik görevlerinde hulundu. 1961 yılında bir dönem için Bağdat Konservatuvarı'nda ders verdi. Cüneyd Orhon son elli yılın en değerli kemençecilerindenı biridir. Türk musıkisinin zor sazlarından biri olan kemençeyi büyük bir başarıyla çalmaktadır. Makamları, perde ve aralıklarını iyi bilen, sayısız klasik eserin notaları üzerinde çalışmış, geniş bir musıki birikimi olan, bilgili, araştırıcı, zevki yüksek bir sanatçı ve musıki adamıdır. Orhon, armudî kemençenin bilinen en eski üstadı olan Vasil'in (1845-1907) Kemal Niyazi Seyhun'la (1885-1967) günümüze ulaşan, daha çok uzun yay tekniğine dayanan kemençe üslubunün yenilikçi bir izleyicisidir. Henüz yayımlanmamış olan bir kemençe metodu vardır. kaynak:www.yasamoykusu.com