Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
AHMET HATİPOĞLU (1933-2015)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Ahmet Hatipoğlu, 'Burdurlu Hatib Hoca' nâmıyla ma'rûf din bilginlerimizden 'Hacı Mehmet Hatipoğlu' ile 'Edibe Hanım'dan, ağabeyleri Hasan ve Hüseyin'den sonra ilâhiyat Prof. Dr. Mehmet Hatipoğlu'nun ikizi olarak 1933'de Burdur'da dünyaya geldi. İlk-orta tahsilini; Burdur, İzmir ve Antalya'da tamamladıktan sonra 1955'de ses sanatçılığı sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na kadrolu olarak girdi. Aynı tarihte başlayan yüksek öğrenimini de sürdürerek, A.Ü.Hukuk Fakültesi'nden 1961'de mezun oldu. Askerlik göreviyle avukatlık stajının bitiminden sonra tekrar Ankara Radyosu'na döndü. İmtihanlarını vererek Tanbur sanatçısı, Ses yönetmeni (tonmayster) ve Kudüm sanatçısı oldu. Tâkib eden yıllarda, 'Türk Mûsıkîsi Müdürlüğü' yaptı. Hocalık, Denetleme, Araştırma ve İnceleme, Repertuar gibi çeşitli sanat kurulu uzman üyeliklerinde bulundu. S.Ü. Devlet Konservatuarında dört sene kadar hocalık yaptı. Hatipoğlu, elli yılı aşkın sanat hayatında sayısız dînî ve din dışı Türk Mûsıkîsi eserine icrâ vasfı kazandırarak bu eserleri repertuarımıza katmış ve pek çoğunu bizzat sesi ve sazıyla ya da şefliğini yaptığı Klâsik Koro ve Tasavvuf Mûsikîsi Korusu ile yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle tanıtmıştır. Üzerinde uzun uğraşlar verdiği, Kutb-i Nâyi Osman Dede'nin (1652-1730) büyük eseri 'MÎRÂCİYE'nin tamamını (2 saate yakın) ilk defa TRT'nin katkısıyla 'Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı' adına Ankara Radyosu Tasavvuf Korosuyla birlikte banda okuyarak tanıtılmasını sağlamıştır. TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu' tarafından hazırlanan 'Tarih İçerisinde Türk Mûsikîsi' albümünde (1995) yer alan 'Klâsik Türk Mûsikîsi' ve 'Türk Tasavvuf Mûsikîsi' CD'leri ile Başbakanlık ve TRT işbirliğiyle 2000 yılında çıkartılan 'Türk Tasavvuf Mûsikîsinden Seçmeler' CD'sini hazırlayıp şefliğini yapmıştır. Çeşitli ödülleri bulunan Ahmet Hatipoğlu, 'Türkiye Yazarlar Birliği' tarafından 1987 yılında 'Türk Musikisi dalında ve Tasavvuf Musikisi çalışmalarıyla' 'Yılın Sanatçısı' seçilmiş, 1993 de 'Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün açtığı 'Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda 'Uşşak Kâr-ı Nâtık' adlı yeni form çalışmasıyla 'Büyük Ödül'e lâyık görülmüştür. Kültür Bakanlığı ve TRT'nin birlikte düzenledikleri '1996 Dede Efendi Yılı Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda 'Şehnâz Nakış Beste'si ile birinci olmuş ve 'Türk Milletine yaptığı hizmetlerden dolayı 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne lâyık görülmüştür.