Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
LATİF AĞA (1815 ? 1885)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Osmanlı Sarayı'nın eğitim kurumu olan Enderûn'da yetişti ve kabiliyetiyle yükselerek aynı kurumda hocalar arasına katıldı. Her biri gelecek dönemlerin önemli musiki adamları olan Muallim İsmail Hakkı Bey, Kanunî Mehmed Bey ve Medenî Aziz Efendi gibi öğrenciler yetiştirdi. Zamanımıza ulaşan eserlerinin sayısı otuz dörttür.