Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Kara Ali Koşması
Yöresi:
Aydın
Derleyen:
Ali Fuat Aydın
Kaynak Kişi:
Saadettin Doğan
Notaya Alan:
Ali Fuat Aydın
REPno:
529