Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dirmil boğazı
Yöresi:
Burdur-Dirmil
Derleyen:
Hamit Çine
Kaynak Kişi:
Kadir Turan
Notaya Alan:
Hamit Çine
REPno:
0