Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Şur Rengi
Yöresi:
Azerbaycan
Derleyen:
Adnan Şahin
Kaynak Kişi:
Azerbaycan Halk Çalgıları Topl.
Notaya Alan:
Adnan Şahin
REPno:
299