Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
soseh oyun havası
Yöresi:
Şanlı Urfa
Derleyen:
Abuzer Akbıyık
Kaynak Kişi:
İbrahim Aslan
Notaya Alan:
Ferruh yüzgen
REPno:
0