Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
tura oyunu
Yöresi:
Elazığ
Derleyen:
Sebahattin Sivrikaya
Kaynak Kişi:
Derviş Oruç
Notaya Alan:
Sebahattin Sivrikaya
REPno:
0