Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Hekkari
Yöresi:
Erzurum
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Kaynak Kişi:
Binali Selman
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
158