Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Vech-i Dil
Formu:
Saz Eseri
Bestekarı:
Göksel Baktagir
Usulü:
Nim Sofyan
Eser Adı:
Bayram Günü
REPno:
S.E 3394