Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Cevahir Taşına Kıymet Biçilmez
Yöresi:
Çorum
Kaynak Kişi:
İfakat Yaykar
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
323