Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Acep Bir Karuban Hane Bu Dünya
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Abdurrahman Demir
Derleyen:
Mehmet Çalmaşır
Notaya Alan:
A.Demirel/M.Çalmaşır
REPno:
3240