Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aç Kapıyı Ben Geldim
Yöresi:
Karabük/Safranbolu
Kaynak Kişi:
Mistan Kürkçü
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
510