Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Adaköy Deresi Taşmış Geliyor
Yöresi:
Giresun
Kaynak Kişi:
Ahmet Başaran
Derleyen:
Ümit Bekizağa
Notaya Alan:
Ümit Bekizağa
REPno:
4186