Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Lamba Da Şişesiz Yanmaz Mı
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
Nail Aslanpay
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
894