Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Leblebi Koydum Tasa
Yöresi:
Çankırı/Çerkeş
Kaynak Kişi:
Hanife Ataman
Derleyen:
Sadi Yaver Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
2319