Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Odaları Sündürme
Yöresi:
Kayseri/Çiftlik Köyü
Kaynak Kişi:
Fatma Şahbaz
Derleyen:
İbrahim Akın
Notaya Alan:
Mehmet Erenler
REPno:
3380