Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan Gider Oduna
Yöresi:
Samsun/Ladik
Kaynak Kişi:
Salih Çağlar
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Salih Urhan
REPno:
2823