Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oy Çalamadım Gitti
Yöresi:
Trabzon/Sürmene
Kaynak Kişi:
Erman Aydın
Derleyen:
Ümit Bekizağa
Notaya Alan:
Ümit Bekizağa
REPno:
3715