Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oy Süsen Süsen Oy
Yöresi:
Siirt
Kaynak Kişi:
Nihat Öztorun
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
780