Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağaç Başında Gora
Yöresi:
Van/Mollakasım
Kaynak Kişi:
Sadullah Karatekin
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4423