Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aşlamayı Aşladım
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen:
Ahmet Gazi Ayhan
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1364