Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tabakamda Tütün Az
Yöresi:
Ordu/Gölköy
Kaynak Kişi:
Ahmet Sırtbaş
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2831