Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tarla Tumbu Yumuşak
Yöresi:
Erzurum/Aşkale
Kaynak Kişi:
Sırma Günaydın
Derleyen:
Baksen Günaydın
Notaya Alan:
Baksen Günaydın
REPno:
1220