Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tarlam Kesek Değil Mi
Yöresi:
İzmir/Naldöken
Kaynak Kişi:
Rıza Bakraç
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1243