Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tarlaya Ektim Soğan
Yöresi:
Trabzon
Kaynak Kişi:
Hüseyin Birincioğlu
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
161