Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Terazi Mizan İmiş
Yöresi:
Giresun/Şebinkarahisar
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1244