Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Testiyi Aldın Kızım
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Azize Gürses/Gülşen Altun
Notaya Alan:
Azize Gürses
REPno:
3750