Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Toy Toy Toy Toy Du Bugün
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Can Etili
REPno:
4027