Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tuna Tuna Şanlı Tuna
Yöresi:
Rumeli/Silistre
Kaynak Kişi:
Osman Şanlıtuna
Derleyen:
Necmi Berbergil
Notaya Alan:
Necmi Berbergil
REPno:
3373