Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Gızı
Yöresi:
Karabük/Safranbolu
Kaynak Kişi:
Sadi Yaver Ataman
Derleyen:
Sadi Yaver Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
2268