Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Kızı Bar Oynuyor
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
Âşık Ali İzzet Özkan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
748