Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Türkmen Kızı Yaktı Bizi
Yöresi:
Çorum
Kaynak Kişi:
İfakat Yaykar/Saibe Taşkaya
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
769