Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tütüncüden Tütün Aldım Yüz Dirhem
Yöresi:
Hatay/Antakya
Kaynak Kişi:
Mehmet İpekçi/Sıdıka Şerbetçi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
768