Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tütünün Mülayim Mi
Yöresi:
Bolu
Kaynak Kişi:
Reşat Aker
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4360